Blog

Teraz Matura 2016 – moje książki do nauki do matury

Problem i rozwiązanie

Samodzielna powtórka przed maturą może okazać się nie lada wyzwaniem logistycznym. Wymaga ona przerabiania ogromnej ilości zadań, żeby być przygotowanym na każde na samym egzaminie. Główną przeszkodą jest ogrom materiału i dotyczących go zadań, z których ciężko jest wybrać te przydatne. Z pomocą przychodzi wydawana przez Nową Erę seria zbiorów przykładowych arkuszy maturalnych Teraz Matura 2016. Książki z tej serii obejmują większość popularnych przedmiotów, jakie można zdawać podczas majowych egzaminów, a inwestycja w nie zaoszczędzi nam mnóstwo czasu, jaki zwyczajnie zmarnowalibyśmy na wykonywanie zadań tych samych typów.

Zawartość.

Szczegółowa zawartość oczywiście zależy od przedmiotu jakiego książka dotyczy, ale w większości przypadków składa się ona z kilkunastu arkuszy dostosowanych do poziomu matury (w przypadku tych skupionych na rozszerzeniu na początku znajdziemy jeszcze trzy arkusze poświęcone maturze podstawowej). Zadania wyselekcjonowane są tak, żeby dotykały całego zakresu materiału wyczerpując go, a jednocześnie unikając niepotrzebnych powtórzeń na rzecz bardzo ważnego dotknięcia całego potrzebnego materiału.

Matura z matematyki

Przez nauczycieli i nie tylko polecana jest większość opublikowanych w tej serii tytułów, ale na szczególne uznanie zasługują arkusze z matematyki rozszerzonej. Opracowane przez parę matematyków – Ewę Muszyńską i Marcina Wesołowskiego – arkusze zadań wręcz do złudzenia przypominają te, które możemy spotkać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Złożone zostały z autorskich zadań opartych na wytycznych przekazanych przez wspomnianą komisję oraz zadaniach z poprzednich lat. Daje to pewność, że arkusze obecne w książce spełnią swoje zadanie, a ich skuteczne wykonywanie sprawi, że egzamin maturalny będzie miał mniej szansy, żeby zaskoczyć piszącego go ucznia.

Arkusze z angielskiego

Pomimo, że Teraz Matura 2016 matematyka poziom rozszerzony zachwalać można długimi zdaniami, blisko spokrewnione arkusze dotyczące języka angielskiego (i zapewne też innych języków), którego wydanie łączy poziom rozszerzony z podstawowym mogą zawieść. I zapewne nie jest w tym wina autorów, a raczej formy zadań. Bo tak jak rozwiązywanie zadań z matematyki pozwala na wyćwiczenie w sobie automatycznych sposobów na nie i przerobienie kilkunastu arkuszy znacząco podniesie, a przynajmniej powinno to zrobić, poziom zainteresowanego, tak książka z angielskiego zawiera w sobie arkuszy tylko pięć na poziom. Poza tym przerobienie jednego raz wyklucza sens zrobienia tego po raz drugi, jest to niemiarodajne ze względu na to, że odpowiedzi pozostały w pamięci. Więc nie sprawdzi się jako forma ćwiczeń, ale przynajmniej spełni swoją rolę w postaci domowej próbnej matury.

Share This:

Nauka

Matematyka na maturze – o czym warto wiedzieć?

Od kilku lat żaden maturzysta, chce czy nie chce, nie uniknie zmierzenia się z matematyką na egzaminie dojrzałości. Nie jest to dobra wiadomość dla uczniów, którzy nie najlepiej odnajdują się w świecie nauk ścisłych. Jednocześnie nie musi to oznaczać, że matematyka jest przeszkodą nie do przejścia. Nie zaszkodzi przy tym uzmysłowić sobie jakie problemy wiążą się z egzaminem z tego przedmiotu.

Systematyczne przygotowania

Przygotowując się do matura matematyka lepiej nie liczyć na łut szczęścia. Oczywiste, że pewniejsi siebie na salę egzaminacyjną wkroczymy, gdy solidnie się do przedmiotu przygotujemy. Ważna jest więc głównie systematyczność – w okresie poprzedzającym maturę próbujmy codziennie rozwiązać kilka zadań. Wskazane jest także wracanie do „zaliczonych” już zadań, by dokładniej pojąć sposób ich rozwiązania i odświeżyć wiedzę na ten temat. Podczas prowadzonych w zaciszu domowym przygotowań nie załamujmy się, gdy coś nam nie wychodzi. Zawsze przecież można liczyć, że nasz nauczyciel pomoże w rozwiązaniu problemu. Trzeba jedynie mieć chęć i odwagę by zwrócić się do niego o poradę

Trochę łatwiej

Przygotowania do egzaminu dojrzałości z matematyki najlepiej rozpocząć od przestudiowania informatorów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tam znajdziemy m.in. założenia podstawy programowej, która od czasu do czasu może być zmieniana. Pocieszające, że np. w 2015 te wymagania zostały nieznacznie obniżone. M.in. w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym zrezygnowano z zadań obliczania wartości bezwzględnej, z wielomianów i funkcji wymiernych czy równania okręgu. Z drugiej strony, do podstawy programowej dodano np. błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia. Zapoznanie się z materiałami CKE daje jeszcze jedną korzyść – w informatorze znajdziemy bowiem zadania treningowe, które pomogą nam w skuteczniejszym przygotowaniu się do egzaminu.

Trochę liczb

Czas trwania egzaminu maturalnego z matematyki wynosi 170 minut dla uczniów mierzących się z zadaniami na poziomie podstawowym i 180 minut dla abiturientów zdających na poziomie rozszerzonym. Egzamin składa się z ponad dwudziestu zadań zamkniętych oraz około dziesięciu zadań otwartych. Rozwiązując bezbłędnie wszystkie zadania możemy liczyć na zdobycie 50 punktów. Należy przy tym pamiętać, i jest to pocieszające, że aby zdać maturę z matematyki wystarczy uzyskanie 30% punktów.

 Pomoce

Do dyspozycji uczniów podczas egzaminu będą tablice maturalne, stanowiące czasami bardzo cenną pomoc przy rozwiązywaniu zadań. Należy zaopatrzyć się w długopis z czarnym tuszem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z prostych kalkulatorów, linijek czy cyrkli. W razie totalnej niemocy na pomoc może też przyjść… los. Dzieje się tak w przypadku zadań z części pytań zamkniętych. Pamiętajmy, by w sytuacji gdy nie znamy odpowiedzi, zaznaczać jakąkolwiek z sugerowanych propozycji. Rachunek prawdopodobieństwa wskazuje, że szansa na trafienie w prawidłową odpowiedź wynosi wtedy aż 25%!

 Bez paniki i pośpiechu

Jak zawsze w sytuacjach stresujących musimy się liczyć, że ogarną nas podczas egzaminu chwile zwątpienia, łatwo również o proste pomyłki. Dlatego pamiętajmy o wnikliwym czytaniu zadań i zawartych w nich poleceń. Próbujmy również na początku próby rozwiązać te zadania, które wydają się nam najprostsze. Do tych, które na pierwszy rzut oka wydają się trudniejsze, wrócimy po uspokojeniu się pierwszych nerwów – wtedy również one mogą okazać się łatwiejsze.

Share This:

Nauka

Matura z historii – istotne informacje

Licealiści, uczniowie technikum, którzy zamierzają w przyszłości wiązać swój kierunek kształcenia z naukami humanistycznymi w dużej mierze są skazani na zdawanie matury z historii. Od niedawna egzamin z tego przedmiotu przeprowadzany jest jedynie w formule poszerzonej. Dla osób, które pasjonują się historią i „czują” temat, zdanie matury nie powinno być niewyobrażalnie trudne. Należy jednak zauważyć, że coraz rzadziej uczniowie decydują się na zdawanie egzaminu dojrzałości właśnie z tego przedmiotu – jest ich około 8,5%.

Trzy części

Matura historia w formie pisemnej dzieli się na trzy zasadnicze części. Znajdziemy więc w arkuszu maturalnym pytania testowe, będziemy rozwiązywać zadania pracując nad materiałem źródłowym, udzielimy również poszerzonej odpowiedzi na jedno z pięciu pozostających do wyboru tematów. Do zdobycia pozostaje 50 punktów, przy czym 12 punktów można uzyskać poprawnie radząc sobie właśnie z zadaniem wymagającym zastosowania dłuższej wypowiedzi.

Każda epoka, wszystkie obszary

Przystępując do matury z historii musimy zdawać sobie sprawę, że pytania dotyczyć będą każdej z epok dziejów ludzkości. Doczekamy się więc zagadnień z czasów starożytnych, jak i średniowiecznych i nowożytnych. Poruszana będzie problematyka odnosząca się do dziejów świata, naszego kontynentu i Polski. Co istotne również, należy spodziewać się, że nie zabraknie pytań zarówno z zakresu historii politycznej, jak i społeczno – gospodarczej, a także kulturalnej.

Zalecenia generalne

Naczelną zasadą jest bardzo uważne, najlepiej kilkukrotne przeczytanie poleceń i pytań zawartych w poszczególnych zadaniach testowych. Szczególną wagę należy też przyłożyć do opanowania analiz i interpretacji tekstów źródłowych. Trzeba uważnie i wnikliwie badać informacje zawarte w załączonych do zadań innych materiałach źródłowych, np. wykresy czy mapy. Nie bójmy się korzystać z brudnopisu, którego treść nie będzie oceniana przez egzaminatorów. Pamiętajmy także o umiejętnym i logicznym rozłożeniu czasu pracy, wszak na rozwiązanie wszystkich zadań dysponujemy jedynie 180 minutami.

Dłuższa wypowiedź

Przy formułowaniu dłuższej wypowiedzi na jedno spośród pięciu proponowanych pytań, także powinniśmy zwracać uwagę na kilka istotnych szczegółów. Baczmy, by nasza praca była czytelna, poprawna stylistycznie i ortograficznie. Oprócz wiedzy, liczy się bowiem również forma. Dbajmy o spójność wypowiedzi i odpowiednie, zgodne z kanonami sformułowanie wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Starajmy się „obudowywać” dodatkowo temat, osadzając go w konkretnej epoce i czasie, tak by egzaminator miał poczucie, że maturzysta doskonale orientuje się w zagadnieniu. W miarę możliwości posiłkujmy się opiniami wybitnych historyków i bądźmy oszczędni w… podawaniu dat – szczególnie wtedy gdy nie jesteśmy pewni ich prawidłowości.

Share This: