Nauka

Matematyka na maturze – o czym warto wiedzieć?

Od kilku lat żaden maturzysta, chce czy nie chce, nie uniknie zmierzenia się z matematyką na egzaminie dojrzałości. Nie jest to dobra wiadomość dla uczniów, którzy nie najlepiej odnajdują się w świecie nauk ścisłych. Jednocześnie nie musi to oznaczać, że matematyka jest przeszkodą nie do przejścia. Nie zaszkodzi przy tym uzmysłowić sobie jakie problemy wiążą się z egzaminem z tego przedmiotu.

Systematyczne przygotowania

Przygotowując się do matura matematyka lepiej nie liczyć na łut szczęścia. Oczywiste, że pewniejsi siebie na salę egzaminacyjną wkroczymy, gdy solidnie się do przedmiotu przygotujemy. Ważna jest więc głównie systematyczność – w okresie poprzedzającym maturę próbujmy codziennie rozwiązać kilka zadań. Wskazane jest także wracanie do „zaliczonych” już zadań, by dokładniej pojąć sposób ich rozwiązania i odświeżyć wiedzę na ten temat. Podczas prowadzonych w zaciszu domowym przygotowań nie załamujmy się, gdy coś nam nie wychodzi. Zawsze przecież można liczyć, że nasz nauczyciel pomoże w rozwiązaniu problemu. Trzeba jedynie mieć chęć i odwagę by zwrócić się do niego o poradę

Trochę łatwiej

Przygotowania do egzaminu dojrzałości z matematyki najlepiej rozpocząć od przestudiowania informatorów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tam znajdziemy m.in. założenia podstawy programowej, która od czasu do czasu może być zmieniana. Pocieszające, że np. w 2015 te wymagania zostały nieznacznie obniżone. M.in. w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym zrezygnowano z zadań obliczania wartości bezwzględnej, z wielomianów i funkcji wymiernych czy równania okręgu. Z drugiej strony, do podstawy programowej dodano np. błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia. Zapoznanie się z materiałami CKE daje jeszcze jedną korzyść – w informatorze znajdziemy bowiem zadania treningowe, które pomogą nam w skuteczniejszym przygotowaniu się do egzaminu.

Trochę liczb

Czas trwania egzaminu maturalnego z matematyki wynosi 170 minut dla uczniów mierzących się z zadaniami na poziomie podstawowym i 180 minut dla abiturientów zdających na poziomie rozszerzonym. Egzamin składa się z ponad dwudziestu zadań zamkniętych oraz około dziesięciu zadań otwartych. Rozwiązując bezbłędnie wszystkie zadania możemy liczyć na zdobycie 50 punktów. Należy przy tym pamiętać, i jest to pocieszające, że aby zdać maturę z matematyki wystarczy uzyskanie 30% punktów.

 Pomoce

Do dyspozycji uczniów podczas egzaminu będą tablice maturalne, stanowiące czasami bardzo cenną pomoc przy rozwiązywaniu zadań. Należy zaopatrzyć się w długopis z czarnym tuszem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z prostych kalkulatorów, linijek czy cyrkli. W razie totalnej niemocy na pomoc może też przyjść… los. Dzieje się tak w przypadku zadań z części pytań zamkniętych. Pamiętajmy, by w sytuacji gdy nie znamy odpowiedzi, zaznaczać jakąkolwiek z sugerowanych propozycji. Rachunek prawdopodobieństwa wskazuje, że szansa na trafienie w prawidłową odpowiedź wynosi wtedy aż 25%!

 Bez paniki i pośpiechu

Jak zawsze w sytuacjach stresujących musimy się liczyć, że ogarną nas podczas egzaminu chwile zwątpienia, łatwo również o proste pomyłki. Dlatego pamiętajmy o wnikliwym czytaniu zadań i zawartych w nich poleceń. Próbujmy również na początku próby rozwiązać te zadania, które wydają się nam najprostsze. Do tych, które na pierwszy rzut oka wydają się trudniejsze, wrócimy po uspokojeniu się pierwszych nerwów – wtedy również one mogą okazać się łatwiejsze.

Share This:

Nauka

Matura z historii – istotne informacje

Licealiści, uczniowie technikum, którzy zamierzają w przyszłości wiązać swój kierunek kształcenia z naukami humanistycznymi w dużej mierze są skazani na zdawanie matury z historii. Od niedawna egzamin z tego przedmiotu przeprowadzany jest jedynie w formule poszerzonej. Dla osób, które pasjonują się historią i „czują” temat, zdanie matury nie powinno być niewyobrażalnie trudne. Należy jednak zauważyć, że coraz rzadziej uczniowie decydują się na zdawanie egzaminu dojrzałości właśnie z tego przedmiotu – jest ich około 8,5%.

Trzy części

Matura historia w formie pisemnej dzieli się na trzy zasadnicze części. Znajdziemy więc w arkuszu maturalnym pytania testowe, będziemy rozwiązywać zadania pracując nad materiałem źródłowym, udzielimy również poszerzonej odpowiedzi na jedno z pięciu pozostających do wyboru tematów. Do zdobycia pozostaje 50 punktów, przy czym 12 punktów można uzyskać poprawnie radząc sobie właśnie z zadaniem wymagającym zastosowania dłuższej wypowiedzi.

Każda epoka, wszystkie obszary

Przystępując do matury z historii musimy zdawać sobie sprawę, że pytania dotyczyć będą każdej z epok dziejów ludzkości. Doczekamy się więc zagadnień z czasów starożytnych, jak i średniowiecznych i nowożytnych. Poruszana będzie problematyka odnosząca się do dziejów świata, naszego kontynentu i Polski. Co istotne również, należy spodziewać się, że nie zabraknie pytań zarówno z zakresu historii politycznej, jak i społeczno – gospodarczej, a także kulturalnej.

Zalecenia generalne

Naczelną zasadą jest bardzo uważne, najlepiej kilkukrotne przeczytanie poleceń i pytań zawartych w poszczególnych zadaniach testowych. Szczególną wagę należy też przyłożyć do opanowania analiz i interpretacji tekstów źródłowych. Trzeba uważnie i wnikliwie badać informacje zawarte w załączonych do zadań innych materiałach źródłowych, np. wykresy czy mapy. Nie bójmy się korzystać z brudnopisu, którego treść nie będzie oceniana przez egzaminatorów. Pamiętajmy także o umiejętnym i logicznym rozłożeniu czasu pracy, wszak na rozwiązanie wszystkich zadań dysponujemy jedynie 180 minutami.

Dłuższa wypowiedź

Przy formułowaniu dłuższej wypowiedzi na jedno spośród pięciu proponowanych pytań, także powinniśmy zwracać uwagę na kilka istotnych szczegółów. Baczmy, by nasza praca była czytelna, poprawna stylistycznie i ortograficznie. Oprócz wiedzy, liczy się bowiem również forma. Dbajmy o spójność wypowiedzi i odpowiednie, zgodne z kanonami sformułowanie wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Starajmy się „obudowywać” dodatkowo temat, osadzając go w konkretnej epoce i czasie, tak by egzaminator miał poczucie, że maturzysta doskonale orientuje się w zagadnieniu. W miarę możliwości posiłkujmy się opiniami wybitnych historyków i bądźmy oszczędni w… podawaniu dat – szczególnie wtedy gdy nie jesteśmy pewni ich prawidłowości.

Share This:

Nauka

Nowa Era nauki do matury

W szczególnie stresującym dla młodzieży czasie, w którym z niecierpliwością i drżeniem serca odmierza się najpierw miesiące i tygodnie, a później godziny i minuty do startu egzaminów maturalnych, warto sięgnąć po sprawdzone recepty. Wśród nich są te, które sugerują korzystanie z pomocy wydawnictwa Nowa Era.

To nie przypadek

Nieprzypadkowo właśnie „Nowa Era matura 2016” to potencjalny tytuł kampanii najczęściej uznawanej za właściwy przy przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. Nie sposób bowiem przejść obojętnie wobec renomy wydawnictwa Nowej Ery, doświadczenia opracowujących poszczególne pozycje wydawnicze ekspertów i metodyków czy szerokiego wachlarza oferty systematycznie zasilającej rynek pozycji edukacyjnych. Nowa Era obecna jest w polskich szkołach, na każdym szczeblu nauki, już od ponad dwudziestu lat. Łatwo też zauważyć, że obecność ta jest coraz bardziej widoczna i doceniana.

Matura jako wisienka

Bezsprzecznie wydawnictwo bardzo poważnie podchodzi do wyzwania zapewnienia przyszłym maturzystom komfortu efektywnych przygotowań. Można odnieść wrażenie, że Nowa Era traktuje egzamin maturalny jako wisienkę na torcie swojej oferty. Stąd szczególny nacisk na spełnienie wyśrubowanych oczekiwań nauczycieli i uczniów.

Teraz matura

Szczególną pozycję na rynku publikacji przedmaturalnych zajmują te zaproponowane przez Nową Erę w cyklu „Teraz matura”. Cykl obejmuje materiały ze wszystkich maturalnych przedmiotów, zarówno tych obowiązkowych, jak i wybieranych przez uczniów. Mamy tu pozycje kierowane do uczniów zamierzających zdawać maturę na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym. Do nabycia są vademeca stanowiące kompletne kompendium wiedzy z danego przedmiotu oraz zestawy najbardziej prawdopodobnych typów zadań i arkuszy maturalnych. To niepowtarzalna okazja, by zdobytą przez kilka lat mozolnej pracy wiedzę uporządkować i uzupełnić.

Praktyka współpracy

Co istotne, wszystkie materiały Nowej Ery zostały przygotowane we współpracy z doświadczonymi ekspertami i praktykami, według wskazań i wytycznych formułowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie ma więc ryzyka, że treść zawarta w podręcznikach czy zeszytach ćwiczeniowych, podparta dodatkowo informacjami dostępnymi za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego, będzie wiedzą przypadkową i odbiegającą od praktyki egzaminu.  Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc założyć, że dzięki pozycjom z cyklu „Teraz matura” łatwiej będzie abiturientom liceów i techników o efektywniejsze i wszechstronniejsze przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Share This: