Nauka

Matura z historii – istotne informacje

Licealiści, uczniowie technikum, którzy zamierzają w przyszłości wiązać swój kierunek kształcenia z naukami humanistycznymi w dużej mierze są skazani na zdawanie matury z historii. Od niedawna egzamin z tego przedmiotu przeprowadzany jest jedynie w formule poszerzonej. Dla osób, które pasjonują się historią i „czują” temat, zdanie matury nie powinno być niewyobrażalnie trudne. Należy jednak zauważyć, że coraz rzadziej uczniowie decydują się na zdawanie egzaminu dojrzałości właśnie z tego przedmiotu – jest ich około 8,5%.

Trzy części

Matura historia w formie pisemnej dzieli się na trzy zasadnicze części. Znajdziemy więc w arkuszu maturalnym pytania testowe, będziemy rozwiązywać zadania pracując nad materiałem źródłowym, udzielimy również poszerzonej odpowiedzi na jedno z pięciu pozostających do wyboru tematów. Do zdobycia pozostaje 50 punktów, przy czym 12 punktów można uzyskać poprawnie radząc sobie właśnie z zadaniem wymagającym zastosowania dłuższej wypowiedzi.

Każda epoka, wszystkie obszary

Przystępując do matury z historii musimy zdawać sobie sprawę, że pytania dotyczyć będą każdej z epok dziejów ludzkości. Doczekamy się więc zagadnień z czasów starożytnych, jak i średniowiecznych i nowożytnych. Poruszana będzie problematyka odnosząca się do dziejów świata, naszego kontynentu i Polski. Co istotne również, należy spodziewać się, że nie zabraknie pytań zarówno z zakresu historii politycznej, jak i społeczno – gospodarczej, a także kulturalnej.

Zalecenia generalne

Naczelną zasadą jest bardzo uważne, najlepiej kilkukrotne przeczytanie poleceń i pytań zawartych w poszczególnych zadaniach testowych. Szczególną wagę należy też przyłożyć do opanowania analiz i interpretacji tekstów źródłowych. Trzeba uważnie i wnikliwie badać informacje zawarte w załączonych do zadań innych materiałach źródłowych, np. wykresy czy mapy. Nie bójmy się korzystać z brudnopisu, którego treść nie będzie oceniana przez egzaminatorów. Pamiętajmy także o umiejętnym i logicznym rozłożeniu czasu pracy, wszak na rozwiązanie wszystkich zadań dysponujemy jedynie 180 minutami.

Dłuższa wypowiedź

Przy formułowaniu dłuższej wypowiedzi na jedno spośród pięciu proponowanych pytań, także powinniśmy zwracać uwagę na kilka istotnych szczegółów. Baczmy, by nasza praca była czytelna, poprawna stylistycznie i ortograficznie. Oprócz wiedzy, liczy się bowiem również forma. Dbajmy o spójność wypowiedzi i odpowiednie, zgodne z kanonami sformułowanie wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Starajmy się „obudowywać” dodatkowo temat, osadzając go w konkretnej epoce i czasie, tak by egzaminator miał poczucie, że maturzysta doskonale orientuje się w zagadnieniu. W miarę możliwości posiłkujmy się opiniami wybitnych historyków i bądźmy oszczędni w… podawaniu dat – szczególnie wtedy gdy nie jesteśmy pewni ich prawidłowości.

Share This: